СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Сремски Карловци, историјски град на десној обали Дунава, окружен виноградарским пејзажем, посeдује урбанистичке, архитектонско-стилске и културно-историјске вредности као центар културног, просветног и духовног живота Срба у Аустро-Угарској у 18. и 19. веку. Са изузетно вредним градитељским делима и историјом простора остварује избалансирану слику културног наслеђа и његовог природног окружења. Поседује све карактеристике јасно дефинисаног географског културног простора који може да илуструје главне културне елементе региона и представља потенцијално једини историјски град са оствареним континуитетом културних, историјских и градитељских вредности на простору Републике Србије.