УПОЗНАВАЊE СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА ISO 9001:2015.

У библиотеци Завода 21-22.12.2021. је одржана дводневна обука упознавања запослених са захтевима стандарда ISO 9001:2015. Покрајински завод континуирано улаже у побољшање рада, едукацију својих запослених и подиже стандарде пословања.