Zaposleni: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture

ЗАПОСЛЕНИ У ПОКРАЈИНСКОМ ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Завод је организационо подељен на четири сектора – сектор заједничке службе, истраживачки сектор, архитектонски сектор и сектор за конзервацију дела ликовне и примењене уметности, у чијем склопу делују сликарски атеље, дуборезачко-позлатарска радионица и столарска радионица. Сарадња између сектора и стручњака је интезивна и условљена потребом успешног решавања сложених проблема заштите и обнове објеката, локалитета и артефаката из области археологије, архитектуре и урбанизма, сликарства, вајарства, примењене уметности, историје и етнологије.

Директор: Саша Мартиновић, дипл.инж.грађ.; email: sasa.martinovic@pzzzsk.rs

Сектор заједничкe службе:

Невенка Анушић, шеф рачуноводства; email: nevenka.anusic@pzzzsk.rs
Татјана Војновић, службеник за јавне набавке; email: tatjana.vojnovic@pzzzsk.rs
Сања Милетић, правник; email: sanja.miletic@pzzzsk.rs
Драженка Попадић, технички секретар; email: drazenka.popadic@pzzzsk.rs
Зора Анђелић, email: zora.andjelic@pzzzsk.rs
Петар Топић, email: petar.topic@pzzzsk.rs
Катица Нинков,email: katica.ninkov@pzzzsk.rs
Зорица Вулин, email: zorica.vulin@pzzzsk.rs

Истраживачки сектор:

Шеф сектора – Катарина Добрић, историчар уметности – конзерватор; email: katarina.dobric@pzzzsk.rs
др Мирјана Ђекић, етнолог – конзерватор; email: mirjana.djekic@pzzzsk.rs
Ивана Пашић, археолог – конзерватор; email: ivana.pasic@pzzzsk.rs
Милица Христов, археолог – конзерватор; email: milica.hristov@pzzzsk.rs
Дејан Радовановић, историчар уметности – конзерватор; email: dejan.radovanovic@pzzzsk.rs
др Богдан Јањушевић, историчар уметности – конзерватор; email: bogdan.janjusevic@pzzzsk.rs
Данијела Симић, библиотекар; email: danijela.simic@pzzzsk.rs

Архитектонски сектор:

Шеф сектора - др Славица Вујовић, архитекта – конзерватор; email: slavica.vujovic@pzzzsk.rs
Јелена Филиповић, архитекта – конзерватор; email: jelena.filipovic@pzzzsk.rs
Растко Влајковић, архитекта – конзерватор; email: rastko.vlajkovic@pzzzsk.rs
Љиљана Стражмештеров, архитекта – конзерватор; email: ljiljana.strazmesterov@pzzzsk.rs
Гина Мркић, архитекта – конзерватор; email: gina.mrkic@pzzzsk.rs
Слободан Отић, инж.грађ. – конзерватор; email: slobodan.otic@pzzzsk.rs
Радослав Филиповић, арх. техничар – конзерватор; email: radoslav.filipovic@pzzzsk.rs
Александра Пекез, арх. техничар – конзерватор; email: aleksandra.pekez@pzzzsk.rs

Сектор за конзервацију дела ликовне и примењене уметности:

Шеф сектора - Оливера Брдарић, сликар – конзерватор; email: olivera.brdaric@pzzzsk.rs
Синиша Зековић, сликар – конзерватор; email: sinisa.zekovic@pzzzsk.rs
Мирослав Нонин, сликар – конзерватор; email: miroslav.nonin@pzzzsk.rs
Зоран Баришић, сликар – конзерватор; email: zoran.barisic@pzzzsk.rs
Маја Величковић, сликар – конзерватор; email: maja.velickovic@pzzzsk.rs
Владимир Петровић, сликар – конзерватор; email: vladimir.petrovic@pzzzsk.rs
Шеф оделења – Растко Чурчић, вајар – конзерватор; email: rastko.curcic@pzzzsk.rs
Милош Вујаклија, вајар – конзерватор; email: milos.vujaklija@pzzzsk.rs
Лазар Чурчић, вајар – конзерватор; email: lazar.curcic@pzzzsk.rs
Драгана Трбојевић, сликар – конзерватор
Јован Ћеранић, вајар – конзерватор; email: jovan.ceranic@pzzzsk.rs
Милан Дејановић, техничар за уметничку обраду дрвета; email: milan.dejanovic@pzzzsk.rs
Дејан Радаковић, техничар за уметничку обраду дрвета; email: dejan.radakovic@pzzzsk.rs
Горан Радаковић, техничар за уметничку обраду дрвета; email: goran.radakovic@pzzzsk.rs

- Лице за заштиту података личности: Петар Топић