ПАТРИЈАРШИСКИ ДВОР У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Данашњи комплекс је саграђен између 1892. и 1895. године, на месту где се налазила зграда позната под именом „Пашин конак”, седиште поглавара Српске православне цркве када је aрхиепископија смештена у Сремске Карловце. Пројекат је урадио архитекта Владимир Николић, за време патријарха Георгија Бранковића. Просторна концепција двора припада типу репрезентативних урбаних палата, са уличним фронтом наглашеним средишњим ризалитом, са два бочна крила и једним по средини зграде, који се протежу у врт комплекса. На крају средњег крила постављена је, као анекс, придворна капела посвећена светом Димитрију. Зграда је једноспратна са подрумом. Централни ризалит је наглашен и пространом сводном структуром коритастог облика, а балустрада целим ободом зграде обједињава доње украсне елементе. Архитекта Владимир Николић је веома успешно обликовао фасаде Двора у духу архитектуре историјских стилова, са доминантном неоренесансном композицијом површина и необарокним декоративним елементима. У оквиру дворског комплекса,такође се налазе:  Стари двор, из друге половине XVIII века, уз једну страну потока, и са друге стране потока – економија, коначно дефинисана у XX веку. У палати патријаршије изложене су највредније иконе и иконостаси Сремске епархије, ван богослужбене употребе, портрети митрополита и најзначајнијих црквених великодостојника, предмети примењене уметности и библиотека ретких и вредних рукописа и старе штампане књиге. Комплекс Патријаршијског двора чини и пространи дворски парк, дубљи и пространији са задње стране у коме је низ помоћних зграда и стари двор. Комплекс је ограђен високом зиданом оградом комбинованом са решеткама од кованог гвожђа.