КОНЗЕРВАТОРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ЗИДНОЈ СЛИЦИ „СУНЧАНИ САТ“ НА ФАСАДИ ЗГРАДЕ ПЛЕБАНИЈЕ У СОМБОРУ

 У периоду од 15. 07. 2013. до 20. 09. 2013. стручна екипа у саставу  Зоран Баришић, сликар конзерватор и Бојан Филиповић, спољни сарадник  су извели планиране конзерваторско - рестаураторске радове на зидној слици „Сунчани сат“ у Сомбору.
Сажет опис  изведених радова:
-         Фиксирање оригиналне зидне слике
-         Узимање калкова потребних за накнадну реконструкцију слике
-         Извођење пробног страпирања на три узорка на оригиналу
-         Страпирање комплетне слике раздељене на четири парцеле
-         Чишћење полеђина од остатака малтера
-         Формирање нове подлоге са стране полеђине слике
-         Скидање (прање) остатака туткалне колете
-         Израда рама за прихват и музејско одлагање скинуте слике
-         Каширање слике на претходно припремљени рам
-         Ретуш и финална обрада слике
-         Транспорт и монтажа слике на за то предвиђено место у Музеју
-         Након 28 дана сушења новог малтера, израда реплике сликане представе на оригиналној позицији на фасади, на основу претходно прикупљених података (калкови, фотографије).
-         Израда фото и текстуалне документације.