КОНЗЕРВАЦИЈА СЛИКА САВЕ ШУМАНОВИЋА

Искуства сликарско-конзерваторске радионице Покрајинског завода за заштиту споменика културе на сликама Саве Шумановића из Галерије Сава Шумановић у Шиду трају више од  једне деценије. На више десетина слика су изведени сложени конзерваторски третмани. У протеклом периоду активности стручњака биле су усмерене на опсежне анализе и испитивања ради формирања стратешког плана за очување вредног галеријског фонда. Поред цртежа и акварела Галерија поседује и 339 уља на платну, насталих у периоду између два Светска рата.
Основни проблем бројних Шумановићевих слика су веома карактеристична оштећења на нивоу сликаног слоја и платненог носиоца, у виду наглашене мреже уздигнутих кракела оштрих ивица, чешће у зони неба код пејсажа али генерално на светлијим партијама.
Класификовано је више врста оштећења и деформација који су узроковани бројним факторима: техничко-технолошким, варијабилном микроклимом амбијента (наглашене сезонске осцилације влаге и температуре, биолошким агенсима (плесни, буђи и други микроорганизми), манипулативним радњама и потресима приликом честих транспорта, емисијом сумпор диоксида из ваздуха (близина саобраћаја) и старењем материјала као перманентног природног процеса.
Конзерваторска проблематика је базирана на поступцима који имају за циљ да отклоне неправилности и деформације и сликама врате оптималну стабилност и изглед приближан стању пре деградације: програмирани дуготрајни процеси контролисаног влажења полеђине уз употребу вакуум стола - до момента потпуне стабилизације и поравнања платненог носиоца, консолидација нестабилног бојеног слоја, фиксирање раслојених фрагмената и површинско чишћење бојеног слоја.

;