КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ИКОНОСТАСА И ИКОНА ИЗ РИЗНИЦЕ САБОРНОГ ХРАМА УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ШИБЕНИКУ

Саборни храм у Шибенику основан је истовремено када је успостављена епархија и институција епископа 1810. године за време француске владавине Далмацијом. Tада је некадашњи темпларски манастир, од стране француских власти додељен Српској православној цркви која га прилагођава својим потребама и посвећује Успењу Пресвете Богородице.
Иконостас Саборне цркве у Шибенику у данашњем облику настао је крајем 30-тих година XX века и заправо је рекомпозиција пређашњег (првобитног) иконостаса из 1827. године. Тада је практично стара дрвена оплата замењена новом, ликовно сведенијом, док је сам иконографски садржај задржан са претходног иконостаса.
Иконографски садржај овог иконостаса је комплексна целина настала компоновањем икона више аутора из више периода. Највећи део икона настао је када и првобитни иконостас, 1827. године, и дело је тада чувене бјелопољске сликарске радионице Симеона и Алексија Лазовића о чему сведочи запис на левом крилу јужних двери. Иконе Апостола у Деизисном чину друге зоне настале су знатно раније, средином или у другој половини XVIII века, и највероватније су пренешене са некадашњег иконостаса из храма Св. Јулијана у Шибенику. Престоне иконе Богородице са Христом и Христа приписују се Димитрију Номику и настале су највероватније крајем XVII века (опширнији текст у Грађи за проучавање споменика културе Војводине XXVI).

Важан културно - историјски садржај Саборног храма Успења Пресвете Богородице свакако је и ризница, која између осталог садржи богат фонд икона различитих аутора и времена настанка од XV do XIX века. Највећи део ових икона у ближој будућности чиниће сталну поставку музеја Епархије далматинске при Саборном храму у Шибенику.

На основу Пројекта конзерваторско - рестаураторских радова, у сарадњи са Министарством културе Републике Хрватске, Управом за заштиту културне баштине и Конзерваторским одјелом у Шибенику, крајем 2010. започети су комплексни конзерваторско - рестаураторски радови на обнови иконостаса и икона из ризнице Саборног храма у Шибенику. Комплетни радови су по фазама завршени у октобру 2013. а екипом конзерватора Покрајинског завода за заштиту споменика културе руководио је сликар конзерватор Мирослав Закић (опширније у изваштајима о изведеним конзерваторско рестаураторским радовима, документација, Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин, Управа за заштиту културне баштине одјел у Шибенику).
Радове су финансирали Министарство културе Републике Србије, Покрајински секретаријат за културу АП Војводине и Епархија далматинска.