ОБНОВА ИКОНОСТАСА ХРАМА УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У МАНАСТИРУ КРУПА, ЕПАРХИЈА ДАЛМАТИНСКА, РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Иконостас храма Успења Пресвете Богородице у манастиру Крупа са данашњим иконографским садржајем настао је најраније у 18. веку. Иконостас је у дуборезном делу изузетно скромног садржаја, без посебних украса, изразито функционалан. Иконографски концепт са престоним иконама Исуса Христа Цара над Царевима и Великог Архијереја, Богородице са Христом, Арханђела Михајла и Јована Претече (Кефалофорос), и Деизисним чином постављеним у два низа II зоне чини га сасвим једноставним. Престоне иконе су 1767.г. добиле сребрене окове израђене у Венецији. Престоне иконе су, без окова, тренутно изложене у ризници манастира, а на иконостас су на њихово место постављене фото репродукције истих са оригиналним оковима. Три иконе одмах изнад царских двери са представама Св. Николе, Успења Богородице и Константина и Јелене тренутно се не налазе на иконостасу, а замењене су новосликаним иконама другачије садржине: Рођење Богородице, Тајна вечера и Успење Богородице. Апостолски низ са седећим фигурама постављеним на украшене барокне тронове и накнадно стављеним сребрним крунама јесте врло добра сликарска целина настала почетком 18. века и дело је непознатог грчког сликара. У горњем низу II зоне апостолски фриз је у централном делу прекинут једнако великом иконом Исуса Христа Великог Архијереја. Царске двери са богатим барокним дуборезом најмлађи су део иконостаса. Представљају поклон који је 1789. из Кијева донео архимандрит Герасим Зелић о чему сведочи запис урезан на њиховој полеђини.
На основу Пројекта конзерваторско рестаураторских радова, у сарадњи са Министарством културе Републике Хрватске, Управом за заштиту културне баштине и Конзерваторским одјелом у Задру, средином маја 2013. започети су комплексни конзерваторско-рестаураторски радови на обнови крупског иконостаса.
Сами радови подељени су у две годишње фазе, а I фаза радова изведена у периоду мај – јуни 2013. обухватила је: демонтажу иконостаса, фиксирање нестабилних делова подлоге и бојеног слоја, импрегнацију дрвеног носиоца на свим иконама и царским дверима, израду недостајућих делова дубореза од липовог дрвета и ојачавање носеће конструкције на царским дверима, паркетажу и стабилизацију пукотина на дрвеном носиоцу икона.

Друга фаза радова предвиђена за реализацију током 2014. обухватиће: чишћење и конзервација кованог сребра (круна) са икона II зоне, наношење кредно-туткалне подлоге и полиментна позлата реконструисаног дубореза и профилисаних лајсни на Царским дверима, реконструкција полихромије дубореза на царским дверима, пломбирање оштећења креднотуткалне, реконсрукцију и ретуш оштећења бојеног слоја те заштитно лакирање и израду комплетне конзерваторске документације.

.
Прву фазу радова извела је екипа конзерватора у следећем саставу: Мирослав Закић, сликар конзерватор, руководилац радова; Растко Чурчић, вајар конзерватор; Дејан Радаковић, столар конзерватор.