ОТКРИЋЕ НА ПОЛЕЂИНИ СЛИКЕ "КУПАЧИЦЕ СА МОРАВЕ" ИЗ ГАЛЕРИЈЕ "МИЛАН КОЊОВИЋ" У СОМБОРУ

Планом рада на конзервацији и рестаурацији слика Милана Коњовића у 2011. из Галерије М.К. преузете су 4 слике на платну које су захтевале радионички третман, односно структуралну конзервацију. Једна од поменутих је слика на платну „Купачице са Мораве“, сликарев кубистички експеримент из 1922, дакле из времена боравка у Француској. Слика је скоро целом површином имала наглашену мрежу конкавних деформација што је последица премаза белом уљаном бојом с полеђине. Површина бојеног премаза била је наглашено дубински распуцала а на местима мањих оштећења троугласте форме уочавала се црвена подлога; приликом преноса слике на радни рам ради извођења потребних поступака на стабилизацији и консолидацији сликаних слојева, указали су се трагови уљаних намаза на ивицама прегиба платна преко слепог рама, што је навело на претпоставку да се испод премаза крије још једна слика. Начињени су снимци уз употребу УВ и ИР филтера (од 300нм до 1000нм) који, нажалост, нису пружили потребне информације о скривеној слици. Мање сонде су потврдиле присуство доњих уљаних слојева. Деликатан моменат код уклањања белог премаза је био избор средства и тачна процена времена деловања ради осигурања оригинала од колатералног оштећивања. Добар резултат је добијен мешавином етил ацетата и диметилсулфоксида у односу 1:1 угушћено клуцелом. Потешкоће је задавала неравна структура површине, наглашени рисови од грубих потеза четке како на површинском тако и на оригиналном слоју. Коначно, након уклањања премаза указала се сцена са два женска акта у ентеријеру и једном мушком седећом фигуром која свира виолончело. Трагова атрибуције нема те је потребна стилска и компаративна анализа дела за које се, за сада, претпоставља да је настало пре Коњовићевог одласка у Париз.
На полеђини је ауторски запис црном уљаном бојом: „На купању“