КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ИКОНА СВ.НИКОЛА И СВ.ПРОКОПИЈЕ, РАД СТЕВАНА АЛЕКСИЋА, ИЗ КАПЕЛЕ ПАУНОВИЋ У ВУКОВАРУ

Иконе Св. Никола и Св. Прокопије, рад Стевана Алексића, уље на платну, сликане 1905. године за капелу породице Пауновић из Вуковара, тешко су страдале 1991. за време ратних дејстава. Евакуисане су током 1992. са осталим културно-историјским добрима и смештене у депо Музеја града Новог Сада а нешто касније у депо Музеја Војводине заједно са осталим евакуисаним материјалом.
Конзерваторско рестаураторски радови на иконама и украсним оквирима изведени су 2007. године, средствима Министарства културе Републике Србије. 
Стање икона је било изузетно лоше. Већи делови бојеног слоја и платна су недостајали на обе слике, платно је било процепљено и искидано, на много места пробијено шрапнелима и куршумима, а уочавали су се и отисци војничких чизама. Површине су биле изузетно запрљане од атмосферског талога и оксидисалих лакова. На украсним рамовима није било трагова црвоточине али су претрпели озбиљна механичка оштећења током гранатирања, тако да су дрвена влакна била искидана а значајни делови резбе са кредном подлогом и позлатом су недостајали.
Након преветивне заштите осетљивих делова сликаног слоја и платненог носиоца, темељно је очишћена и обрађена полеђина слика, јер је следила нарочито деликатна фаза: консолидација и стабилизација слике путем исправљања деформација платненог носиоца и равнања, контролисаним влажењем и напаравањем, уз употребу вакуум стола са перфорираном плочом. На стабилизованој слици сада је било могуће извести локалну санацију бројних процепа, пробоја и подеротина. 
Коначно, обе слике су подлепљене на ланено платно одговарајућег изгледа и структуре. Чишћење сликаног слоја је изведено на два нивоа, прво су уклоњене површинске нечистоће а потом и потамнели лакови. Оштећена места су пломбирана реверзибилним тонираним китовима у складу са оригиналним тоналитетом након чега су површине изоловане разређеним ретуш лаком. 
Захваљујући сачуваној фотографији у боји, из архиве породице Пауновић, било је могуће потпуно реконструисати недостајуће делове и ретуширати мања оштећења. Ретуш је изведен лак ретуш бојама, trateggio техником, вишеслојно, до постизања ефекта оптичког мешања боја. Заштитно лакирање је изведено мат лаком у спреју у складу са оригиналним карактером изгледа површине сликаног слоја. 
Тешко оштећени делови носећих рамова замењени су новим, израђеним од чамове грађе адекватног квалитета. Украсни рамови су рестаурирани у складу са оригиналном техником израде. Оригинални шелак је уклоњен ради бољег уклапања старе и нове позлате дуборезаних делова. Након радова је враћен слој шелака у складу са оригиналним тоном.
По окончању конзерваторско-рестаураторских радова иконе су враћене породици Пауновић из Вуковара. Предаја је обављена према протоколу и у присуству Међудржавне Комисије за повраћај културних добара у Хрватску.


Оливера Брдарић, сликар-конзерватор
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ИКОНА СВ.НИКОЛА И СВ.ПРОКОПИЈЕ, РАД СТЕВАНА АЛЕКСИЋА, ИЗ КАПЕЛЕ ПАУНОВИЋ У ВУКОВАРУ