КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ТАВАНИЦЕ СВЕЧАНЕ САЛЕ СТАРЕ СТРЕЉАНЕ "ЕЂШЕГ" У НОВОМ САДУ

Зграда старе стрељане  саграђена је 1890. године по пројекту  Георга Молнара поводом прославе стогодишњице Новосадског стрељачког удружења, најстарије грађанске организације у Новом Саду.
Назив „Еђшег“ добио је после Другог светског рата, јер је  у њему било седиште Спортског клуба „Јединство“, на мађарском Egiseg.
За споменик културе објекат је проглашен 2007. године.
Површина дворца износи око 435 м2, а чине га велика централна и две споредне дворане. Објекат је обликован и декорисан у стилу историцизма, а велика репрезентативна сала је богато декорисана гипсаном пластиком и сликаним композицијама.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

Конзерваторско-рестаураторске радове извела је екипа сликара конзерватора у саставу: Зоран Баришић, Мирослав Нонин, Марио Вукнић и спољни сарадници Бојан Станковић и Љубомир Веселиновић у периоду од 15. децембра 2011. до 15. марта 2012.
Комплексни радови на обнови таванице могу се поделити на основне групе: општи радови, сликарство, молерска декорација, гипс. пластика.

ОПШТИ РАДОВИ
Стање таванице је било такво да смо, пре било каквих специјалистичких конзерваторских радова, морали да санирамо опште стање таванице (замена лоших дасака испод малтера, консолидација нестабилних партија, замена појединих делова малтера који је услед дејства влаге и чађи потпуно изгубио везивна својства и монтирање заштитне мреже сакривена испод новог слоја глет масе).

СЛИКАРСТВО
Оригиналне сликане представе су прво фиксиране, затим су консолидоване везе са подлогом и на крају ретуширане.

ГИПС ПЛАСТИКА
Везе свих гипсаних елемената са носиоцем додатно су ојачане вијцима и полиуретанском пеном. Оштећења су ретуширана лепком за гипс и премазана у складу са испитивачким налазима оригиналног стања.

МОЛЕРСКА ДЕКОРАЦИЈА
Након наношења мреже и подлошки, декорација је обновљена по претходно скинутим узорцима оригиналног стања.