ОБНОВА ИКОНОСТАСА ХРАМА СВЕТОГ ИЛИЈЕ У ЗАДРУ, ЕПАРХИЈА ДАЛМАТИНСКА, РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Храм св. Илије у Задру изграђен је 1773. на темељима старог, који су православни Грци 1548. године добили од Млетечаке републике. 
Иконостас храма једно је од најдоследнијих сликарских и декоративних целина нововековног периода у православној уметности Далмације. Стилски и манирски, у далматинским и млетачким оквирима, прворазредан је у православном и српском каснобарокном стилу коме и припада, како по концепту и архитектоници, тако по декоративности и извођењу. 
Највећи део икона задарског иконостаса настао је између 1806. и 1811. године а насликао их је Михајло Сперанца, родом Крфљанин који је живео и радио у Трсту. Задарски иконостас, са данашњим садржајем, завршен је тек 1828. године, када Јефтимије Поповић на металном носиоцу осликава царске, двоје бочних двери и композицију Распећа.
У периоду јуни – август 2011. године, у сарадњи са Министарством културе Републике Хрватске, Управом за заштиту културне баштине и Конзерваторским одјелом у Задру, изведени су конзерваторско-рестаураторски радови на иконостасу храма светог Илије у Задру. Радове су у потпуности финансирали Министарство културе Републике Србије и Епархија далматинска, Православна црквена општина Задар, а извела их је екипа рестауратора Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Петроварадина у следећем саставу: Мирослав Закић, сликар конзерватор, руководилац радова; Растко Чурчић, вајар конзерватор; Дејан Радовановић, историчар уметности; Оливера Брдарић, сликар конзерватор; Зоран Баришић, сликар конзерватор; мр Јасна гулан, сликар конзерватор; Тања Шајин; вајар конзеерватор; Недељко Марковић, фотограф документариста. 
Конзерваторско-рестаураторским радовима обухваћени су сви сегменти иконостаса: иконе, позлаћена камена пластика као и дрвене мраморизоване испуне иконостаса. Током радова највише дилема појавило се приликом уклањања накнадних интервенција са икона Михајла Сперанце и том приликом се дошло до изузетно важних информација за настанак ових икона (опширно у Конзерваторско – рестаураторски радови на иконостасу српског православног храма Светог Илије у Задру и проблем више бојених слојева на иконама Михајла Сперанце, Мирослав Закић, Грађа за проучавање споменика културе Војводине XXVI)