Конзерваторско-рестаураторски радови на престоној зони иконостаса СПЦ Светих врачева Кузмана и Дамјана у Футогу

Српска православна црква у Футогу је проглашена за споменик културе 1972. године, а категорисана је као споменик културе од великог значаја 1991. године. Градња цркве отпочела је 1776. године и посвећена је Светим врачевима Кузману и Дамјану. Ова барокна црква је једнобродна грађевина са полукружном апсидом на истоку и високим звоником на западу, засведена је полуобличастим сводом. Првобитнa архитектонска концепцијa претрпела је измене, када су јој 1908.г. дограђена три потика над улазима, као и хор. Зидне слике у цркви настале су у другој половини 18. века. Нема података о томе када су све зидне слике прекречене, а поново су откривене током последњих конзерваторско-рестаураторских радова 1979. године, којима је руководио сликар конзерватор Душан Нонин. Након откривања сликарство је приписано непознатом сликару из круга Јанка Халкозовића, међутим, ова атрибуција ће током будућих конзерваторских радова бити предмет даљих истраживања, која ће бити могућа тек након уклањања преслика из 1979.г. Поуздано је атрибуирана једино зидна слика у своду солеја, Крунисање Богородице, и рад је Арсе Теодоровића из 1780.г.

Дуборез иконостаса, тронова и певница у стилу класицизма израдио је Аксентије Марковић, а иконе је осликао Арсеније Теодоровић од 1797-98. године. Након делимичног оштећења иконостаса 1848.г., када је за време мађарске буне паљена ватра у цркви, уследила је прва већа обнова иконостаса и тронова. Том приликом, Павле Симић је осликао иконе за оштећену престону зону иконостаса, а Георгије Девић је изрезао нове елементе дубореза.

Конзерватори Покрајинског завода за заштиту споменика културе током 2013. године извели су испитивачке радове на целокупном ентеријеру храма, на основу којих је израђен детаљан „Извештај о изведеним испитивачким радовима на иконостасу, троновима, певницама, зидним сликама и зидној декорацији у СПЦ Светих врачева Кузмана и Дамјана у Футогу у 2013.г. са Предлогом конзерваторско-рестаураторских радова“, руководилац радова мр Јасна Гулан, сликар конзерватор.

Планирано је да се отпочне са радовима на иконостасу, с обзиром да радови предвиђени пројектом захтевају вишегодишње активности на обнови целокупног ентеријера храма, као и значајна новчана средства. Покрајинска секретаријат одвојио је 1.000.000,00 динара за радове у 2014. години и са овим средствима биће отпочети радови на обнови престоне зоне иконостаса. Планиране радове на конзервацији и рестаурацији пратиће детаљна истраживања - стилске анализе, као и испитивања саме материје уметничког дела. Конзерватори и историчари уметности имаће прилику да врше упоредне анализе између начина сликања Арсе Теодоровића и Павла Симића, који спадају међу наше најпознатије уметнике 19. века.

мр Јасна Гулан, сликар конзерватор
Екипа конзерватора:

мр Јасна Гулан, сликар конзерватор
др Богдан Јањушевић, историчар уметности
Маја Величковић, сликар конзерватор
Владимир Петровић, сликар конзерватор
Милош Вујаклија, вајар конзерватор
Радослав Филиповић, архитектонски техничар
Недељко Марковић, фотограф документариста