О НАМА

 

Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина је 2016. прославио 65 година плодног рада и постојања. Једна је од најстаријих и најуспешнијих установа из области заштите културног наслеђа на овим просторима. Оформљен одмах после II светског рата са задатком евидентирања стања Фрушкогорских манастира, званично је основан решењем Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине из јануара 1951. године. Покрајински завод је данас део мреже службе заштите у Републици Србији и највећа установа за заштиту непокретних културних добара на територији АП Војводине. У складу са Законом о културним добрима и међународним стандардима стручњаци Завода кроз истраживања и валоризацију културног наслеђа указују на уметничке, стваралачке и духовне вредности народа који живе у Војводини, о потреби очувања тих вредности, националних идентитета и различитости, као дела европских вредности. Током вишедеценијског рада израђени су многи конзерваторски пројекти и изведени радови на конзервацији, рестаурацији и реконструкцији културног наслеђа од изузетног и великог значаја за Републику Србију широм Војводине, али и у Црној Гори, Босни и Херцеговини, Хрватској, Мађарској, Румунији, Египту и Грчкој. Првобитно, послове заштите обављало је мали број запослених али се временом њихов број увећавао услед проширивања поља интересовања и развоја службе ка специјализованим делатностима, да би се тај број усталио на 50 од којих су 35 стручњаци - конзерватори.

Завод је организационо подељен на четири сектора: сектор заједничке службе, истраживачки сектор, архитектонски сектор и сектор за конзервацију дела ликовне и примењене уметности, у чијем склопу делују сликарски атеље, дуборезачко-позлатарска радионица и столарска радионица. Сарадња између сектора и стручњака је интензивна и условљена потребом успешног решавања сложених проблема заштите и обнове објеката, локалитета и артефаката из области археологије, архитектуре и урбанизма, историје уметности и етнологије. Дугогодишњи истраживачки рад у архивима и на терену резултирао је правном заштитом више стотина значајних објеката и целина у Војводини. Када се са ове дистанце сагледа делатност Завода, може се констатовати да су конзерватори из ове установе културе урадили огроман посао чији значај превазилази делатност стручне службе унутар законских прерогатива, као и границе територије коју обрађује. Рад на изналажењу нових стучних и научних метода се наставља, као и непрекидно практично усавршавање на конзервацији, рестаурацији и презентацији културне баштине.  


НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА