ИПА Монатур – програм прекограничне сарадње Србија-Мађарска уз подршку Европске уније

 

Манастири средњег века, заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални значајан чинилац одрживог развоја

Пројекат МОНАТУР осмишљен је тако да обухвата три насеља – локалитета - значајна за културно наслеђе: Раковац-Домбо, манастир Светог Ђорђа и Нови Бечеј – Арача - у Србији, и Бугац – Петермоноштор - у Мађарској. Ови средњовековни манастири, заједничка кулурна и историјска баштина, окосница су пројекта у оквиру којег су се одвијале истраживачке делатности и конзерваторски радови. Циљ пројекта био је развијање међуграничне сарадње сродних институција, унапређење опремљености локалитета за туристичке посете, али и свести припадника два народа о заједничкој прошлости, поштовања различитости, проналажења потенцијала одрживог развоја. Такође, један од циљева је био и повећање запослености кроз даље одржавање објеката као и покретање развоја локалне заједнице кроз приходе и активности везане за туристичке посете. 
На овим локалитетима су извршена археолошка истраживања, израђене су студије везане за настанак, фазе грађења и просторни концепт за сва три локалитета. Ова истраживања су била потребна ради утврђивања и проширивања знања о заједничкој културној баштини. Спроведени су конзерваторско-рестаураторски радови на манастиру Светог Ђорђа који се изводе у циљу адекватне заштите и презентације културне баштине у оквиру туристичких понуда. Урађени су радови на инфраструктури мањег обима, пре свега на локалитету у Раковцу а и на локалитету Арача, ради побољшања туристичких услуга за посетиоце. 
Водећи партнер био је Музеј Војводине чији тим су чинили археолог Небојша Станојев, као аутор и реализатор пројекта, Марија Јовановић, археолог и Јермина Станојев, дипл. инж. архитектуре.
Партнери су били: институција из Кечкемета – Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, у чијем тиму су Rosta Szabolcs i Krisztina Ferenczi, Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина, са тимом који су чинили Зоран Вапа, као менаџер пројекта, Светлана Бакић као аутор пројекта и реализатор и Богдан Јањушевић, историчар уметности, као и Туристичка организација Војводине, у чијем тиму су били Гвозден Перковић и Срђан Бајић.
Подстакнута покретањем овог пројекта Општина Нови Бечеј је финансирала изградњу приступног пута до Араче, у дужини од 5 км. Пут се одваја од регионалног пута Нови Бечеј - Ново Милошево код некадашњег железничког стајалишта Црна Бара.