МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА СА МРЕЖОМ ЕКО-МУЗЕЈА ИЗ ЛОМБАРДИЈЕ-ИТАЛИЈА

 

Потписан протокол и успостављање сарадње у новембру 2011. године између Мреже еко-музеја Ломбардије из Италије (у оквиру ког делује и еко – музеј Ада ди Леонардо) и Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин, омогућио је да стручњаци Завода, током маја месеца 2012, бораве на територији заштићеног парка природе Ада Норд и еко-музеја Ада ди Леонардо у средњем току реке Аде између Милана и Бергама. Циљ ове стручне посете био је упознавање са начином функционисања еко-музеја и оваквим типом презентације културних садржаја, која је у Србији још недовољно позната. 
Боравци великог генија Леонарда да Винчија (1452-1519), ренесансног човека, чији таленат и дух, уметничка и научна достигнућа имају универзални значај на реци Ади, као и ангажовање у служби Миланског војводе, препознати су као идеја око које су се развили, данас већ успешно изведени, пројекти културног, едукативног, еколошког, туристичког и социјалног карактера у оквиру еко-музеја Ада ди Леонардо. 
Сарадња и размена искустава је настављена 14. новембра 2012. године, када је део музејске поставке пренет из еко-музеја Ада ди Леонардо у Нови Сад. Пред бројном новосадском публиком у простору Покрајинског завода за заштиту природе отворена је изложба „Дух Леонарда у Новом Саду“ у организацији Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Италијанског културног центра „Il Belpaese“, ЈВП „Воде Војводине“, ЈП „Национални парк Фрушка гора“ и Покрајинског завода за заштиту природе. Изложбу су пратила предавања о еко-музејима и могућности примене италијанских искустава у формирању еко-музеја уз реку Дунав, а договорен је и заједнички наступ у пројектима на истраживању, валоризацији, и презентацији културних добара, као и пилот пројеката значајних за регионални и локални развој, пре свега у едукативне и туристичке сврхе.