ЗБОРНИК РАДОВА СА ТРЕЋЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „ ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА“
Издавач: Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин
Нови Сад 2017.


ЗБОРНИК РАДОВА СА ТРЕЋЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „ ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА“, одржане у Сремским Карловцима 12. и 13. маја 2016, изашао је из штампе у 2017. години. Поред Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин, суиздавач је Општина Сремски Карловци. Издавање зборника помогао је Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине. Зборник је штампан двојезично. У њему су заступљени радови на српском и енглеском језику. Објављено је укупно 32 рада и саопштења са конференције у којој су учествовали истакнути експерти из области заштите и конзервације историјских градова из земље и иностранства.