ЗБОРНИК РАДОВА СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ „ОДРЖИВИ РАЗВОЈ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА
АРАЧА 2017.“
;
Издавач: Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин
Нови Сад 2017.


ЗБОРНИК РАДОВА СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ „ОДРЖИВИ РАЗВОЈ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА АРАЧА 2017.“, доноси резулате научно-стручног скупа одржаног у Новом Бечеју 20-21. априла 2017. Издавање зборника омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије у оквиру пројекта „ Градови у фокусу“ 2016. У зборнику је публиковано 15 научних радова кои су представљени на конференцији.