"ВРШАЧКЕ ЦРКВЕ"
Аутор: Даринка Рацков
Издавач: Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин,
Нови Сад, Вршац 2012.


Књига „Вршачке цркве“ представља монографско издање у коме су представљени сакрални објекти различитих конфесија у Вршцу. У уводном делу дата је кратка историја града од настанка до савременог доба, а потом су детаљно обрађени Саборна црква Светог Николе, православна црква Успења Богородице, Дворска капела Светих арханђела Михајла и Гаврила, капела на Православном гробљу, црква Светог Теодора Вршачког, капела водица Свете Марине, Румунска православна црква, Црква Светог Герхарда, Капела Светог Крста, Капела Светог Рока, Евангелистичка црква Густава Адолфа, Капела Светог Урбана, Капела Јана Непомука и Јеврејска синагога. Монографија је богато илусторвана колор фотографијама, архивским документима, картама, плановима цркава и шемама иконостаса. На крају књиге налази се сажетак на енглеском језику.