ЈУГОСЛОВЕНСКИ НАУЧНИ СКУП

"ВАЛОРИЗАЦИЈА И ЗАШТИТА ФРУШКОГОРСКИХ МАНАСТИРА"