"СТАМБЕНЕ ПАЛАТЕ У ВОЈВОЂАНСКИМ ГРАДОВИМА ОД БАРОКА ДО ИСТОРИЗМА 1718-1914"
Аутор: мр Богдан Јањушевић
Издавачи: Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, Прометеј
Нови Сад 2011.


Монографија Стамбене палате у војвођанским градовима од барока до историзма 1718-1914. представља веома занимљив сегмент културног наслеђа Војводине, који до сада није био у довољној мери истражен и адекватно валоризован. Писана је јасним и читљивим језиком и нуди богатство информација о историји архитектуре војвођанских градова од почетка XVIII до почетка XX века, обухватајући епохе барока, класицизма и историзма. Монографија је настала као плод вишегодишњег преданог теренског рада и архивског истраживања историчара уметности мр Богдана Јањушевића, стручњака Покрајинског завода за заштиту споменика културе, који су потом допуњени анализама репрезентативних примера и обједињени у јединствено монографско издање. Текст је праћен бројним фотографијама и другим прилозима, како новим тако и архивским, који дочаравају садашњи изглед објеката или њихов изглед из претходних историјских епоха. У овој књизи су по први пут објављени неки од оригиналних планова појединих објеката, као што су палата Филипа Недељковића у Новом Саду и Кронић палата у Сомбору, који су до сада били познати веома уском кругу истраживача. Први пут су публиковане и бројне старе фотографије и мапе војвођанских градова. Кроз текст, фотографије и архивску документацију приказане су и неке од значајних палата подигнутих у старим градским језгрима које нажалост више не постоје, што овој студији даје додатну вредност. С обзиром на специфичан сегмент културног наслеђа којим се бави, ова књига нуди обиље нових сазнања и представљаће важно полазиште за будуће истраживаче стамбене и стамбено-пословне архитектуре, али ће несумњиво привући пажњу свих љубитеља архитектуре, као једно од ретких издања посвећено овој занимљивој тематици. Покрајински завод за заштиту споменика културе књигом Стамбене палате у војвођанским градовима од барока до историзма 1718-1914, наставља своју богату издавачку традицију покривајући још једну област комплексног градитељског наслеђа Војводине. Објављивање овог и сличних истраживања представља својеврсан вид заштите културних добара, како кроз документацију и теоријске расправе, тако и популаризацијом међу широм читалачком публиком.