"СРПСКИ СЛИКАРИ ОД XIV ДО XVIII ВЕКА" (књига 1 и 2)
Аутор: Бранислав Тодић
Издавач: Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, Платонеум д.о.о., Нови Сад
Нови Сад, 2013.


Ова двотомна књига представља азбучник свих српских сликара од XIV до XVIII века. Поред сликара у ужем смислу обухваћени су и графичари, дрворесци и бакроресци, односно сви уметници који су се бавили фигуралном уметношћу. Књига је резултат последњих домета српске историје уметности писана на основу веома богате литературе, њеног критичког преиспитивања, теренских истраживања аутора и необјављене грађе архивског карактера. На састављање азбучника старих српских сликара аутора је подстакла и чињеница да у нашој средини нема књиге из које би се стручњак и свако заинтересован за националну историју сликарства, могао лако, брзо и поуздано обавестити. Поред сликара српског порекла, обухваћени су и припадници других народа који су дали значајан допринос српском културном наслеђу, при чему им се нипошто не одриче припадност матичним културама, као што се она не може одрећи Србима који су стварали за румунске, руске или аустријске поручиоце.