"СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ XVIII И XIX ВЕКА У БАЧКОЈ"
Аутор: мр Дубравка Ђукановић
Издавач: Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин
Нови Сад 2009.


Монографија „Српске православне цркве XVIII и XIX века у Бачкој“ представља до сада најсвеобухватнији приказ српске црквене архитектуре на овом подручју и изузетан је допринос истраживању ове теме. Резултат је дугогодишњег прегалачког рада мр Дубравке Ђукановић. У уводним разматрањима ауторка се бави историјским приликама и условима појаве и развоја српских православних цркава у Бачкој. У другом поглављу представља развој црквене форме, а у трећем детаљну типологију ових сакралних објеката у XVIII и XIX веку. Четврто поглавље под називом Креативни доприноси развоју типа једнобродне бескуполне грађевине бави се резултатима истраживања појавних облика, развоја, опадања, узора и међусобне условљености варијантних решења у оквиру основног типа једнобродне бескуполне грађевине. Књига је издата двојезично, на српском и енглеском језику и богато је илустрована колор фотографијама, основама и пресецима цркава и другим прилозима.