"СЕНТАНДРЕЈА (СРПСКЕ ПОВЕСНИЦЕ)"
Аутор: Динко Давидов
Издавач: Српска академија наука и уметности, Прометеј, Покрајински завод за заштиту споменика културе Војводине
Београд-Нови Сад 2011.


„Сентандреја (Српске повеснице)“ представља монографију најсевернијег бисера српске културе и дело је акдемика и једног од најзначајнијих српских бароколога др Динка Давидова. Крајем 17. и почетком 18. века овај градић је населило 8000 српских породица, који су у Сентандреји саградили седам цркава, епископску резиденцију и велики број других здања. Аутор књигу започиње поглављем о Великом Бечком рату и Великој сеоби Срба, а затим даје исцрпно историјско тумачење развоја овог града и живота у њему током барокне епохе. Деатљно обрађује Саборну, Преображенску, Благовештенску и Пожаревачку цркву, као и цркве које су данас отуђене, а то су Ћипровачка-Петропавловска, Оповачка-Светониколајевска и Збешка црква. Посебно поглавље посвећено је Музеју будимске епархије, а на крају се налази и додатак „Успомена Јаше Игњатовића“. Књига је богато илустрована колор фотографијама, цртежима и другим прилозима.