"МАНАСТИРИ ФРУШКЕ ГОРЕ"
Аутори: Бранка Кулић и Недељка Срећков
Издавач: Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, Прометеј
Нови Сад, 2012.


У монографији Манастири Фрушке Горе представљени су важни архивски документи, гравире, цртежи и фотографије, као и резултати дугогодишњег истраживачког рада, како старијих генерација истраживача, тако и најновији археолошки и архивски резултати и открића, на основу којих су изведени конзерваторско-рестаураторски радови. Ауторке су тежиле сажетости приликом изношења података о сваком поједином споменику. Обухваћене су легенде и предања, историјски подаци о ктиторима, градитељима, сликарима, дуборесцима, заслужним игуманима, митрополитима и патријарсима, затим страдањима и обновама и другим важним личностима и догађајима. Представљање појединачних манастирских целина почиње најстарије забележеним стањем и завршава најновијим фотографијама које документују обновљено стање ових споменика културе. Књига је намењена свим заинтересованим читаоцима, а истовремено представља и вредан извор за професионалне истраживаче. Она представља и подсетник о тешким временима и разарањима кроз која су пролазили ови изузетни споменици српске архитектуре, уметности и духовности.