"МАНАСТИР КРУШЕДОЛ"
Аутор: Мирослав Тимотијевић
Издавач: Покрајински завод за заштиту споменика културе Војводине Петроварадин, Драганић д.о.о.
Нови Сад – Београд, 2008.


У овом двотомном издању је представљена богата и сложена историја манастира у свим периодима његовог постојања – од првих деценија 16. века. до данашњих дана. Аутор је указао на манастирске типике и монашка правила, литургијски и шири богослужбени живот. Протумачен је развој великог манастирског комплекса и постепено уобличавање његовог вишеспратног келијског здања. Расветљена је симболична топографија здања, његових улаза, капела, трпезарија, скривница, келија, подрума као и репрезентативних салона. У књизи је указано и на бројне изгубљене иконе описане у архивској грађи, као и на портретске галерије карловачких митрополита, аустријских Хабзурговаца и српских Обреновића, које су највећим делом нестале, или нису више у манастиру. Посебна пажња је посвећена реконструкцији богате манастирске ризнице и развоју некадашње библиотеке, као и расветљавању меморијалне намене манастира, његових реликвија и гробова, којима је стекао углед Пантеона прекосавских Срба. Књига је документована цртежима и фотографијама, старим архивским снимцима, графикама и мапама од којих многе нису биле познате.