"МАНАСТИР БОЂАНИ/THE MONASTERY OF BODJANI"
Аутор: Љиљана Стошић
Издавач: Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, Платонеум
Нови Сад 2011.


Поред већег броја објављених студија о манастиру Бођани, до сада није постојало детаљније монографско издање о овом споменику културе. Први пут на једном месту читаоцима су представљени историја овог манастира основаног у XV веку, архитектура цркве посвећене Ваведењу Богородице и манастирских конака, изузетно зидно сликартво чувеног Христифора Жефаровића, иконопис који је дело кијевских сликара Јова Василијевича и Василија Романовича и других значајних иконописаца, ризница и старине које се овде чувају. На крају се налази поглавље о обнови манастира, као и речник мање познатих појмова и списак одабране литературе. Монографија „Манастир Бођани“ представља вредан допринос проучавању културне баштине новијег доба у Војводини. Књига је богато илустрована колор фотографијама. Одштампана је билингвално на српском и енглеском језику.