"КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ВОЈВОДИНЕ"
Аутори: др Нађа Куртовић-Фолић, др Предраг Медовић, др Бранка Кулић, мр Мирјана Ђекић
Издавачи: Завод за културу Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин
Нови Сад 2008.


Монографија „Културно наслеђе Војводине“ је покушај да се широкој читалачкој публици представи народна баштина, уметничко благо и градитељско сваралаштво које је, пратећи бурне историјске токове, настајало и таложило се, одређујући духовност и културу овог поднебља. Реч је о прегледној монографији која из различитих визура сагледава богато културно наслеђе, идентитет  и културне слојеве Војводине. Текстови су праћени бројним фотографијама, које као својеврсни документи дочаравају сву лепоту археолошких налаза, богатство народног стваралаштва, раскош уметничких предмета, сликарства, дубореза и монументалност грађевина. Као прилог дат је списак свих проглашених културних добара на територији Војводине. Грађа за овај свеобухватни приказ изворне културне баштине Војводине сакупљана је током више од педесет година рада Завода за заштиту споменика културе Војводине и она представља круну презентације досадашњег рада ове институције.