НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО ВОЈВОДИНЕ

"КУЋА КАО СПОМЕНИК КУЛТУРЕ"

Аутор: Мирјана Ђекић