"ДВОРЦИ И ЛЕТЊИКОВЦИ ВОЈВОДИНЕ"
Аутор: др Бранка Кулић
Издавач: Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, Платонеум
Нови Сад 2012.


Монографија „Дворци и летњиковци Војводине“ представља најсвеобухватније дело до сада објављено о овој тематици, а рад на прикупљању материјала трајао је две деценије. Ови објекти имају посебно место у разноврсности културних добара у Војводини. Некад су били репрезенти племићког статуса, угледа и богатства, а данас без правих старатеља, опстају као неми сведоци прохујалих времена и прекинутог континуитета живота. Њихова значај садржан је у историјско-политичкој димензији времена у којем су грађени и културолошкој димензији и економији одржавања и трајања. Као незаобилазни репери панонског пејзажа, дворци остављају утисак промишљеног грађења и израженог осећаја за позиционирање у природи. Њихову вредност треба пре свега сагледати у корпусу културних добара, разноврсности и богатству градитељства прошлих векова и свакако у феномену културног пејзажа Војводине.