Каталог изложбе „ ДУХ ЛЕОНАРДА У НОВОМ САДУ“
Аутори изложбе: Ђузепе Петруцо
Марио Донадони (фотографије)
Аутор уводног текста: Катарина Добрић, историчар уметности
Издавач: Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, 2012.


Потписан протокол о сарадња и размена искустава са еко-музејом Ада ди Леонардо је  резултирала изложбом која је отворена 14. новембра 2012. године, када је део музејске поставке пренет у Нови Сад. Пред бројном новосадском публиком у простору Покрајинског завода за заштиту природе отворена је изложба „Дух Леонарда у Новом Саду“ (14. 11. – 14. 12. 2012) у организацији Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Италијанског културног центра „Il Belpaese“, ЈВП „Воде Војводине“, ЈП „Национални парк Фрушка гора“ и Покрајинског завода за заштиту природе. Горе наведену изложбу пратио је низ предавања о еко-музејима и могућности примене италијанских искустава у формирању еко-музеја уз реку Дунав.
У пратећем каталогу на 27. страна је представљен заштићен регионални парк Ада Норд у средњем току реке Аде између Милана и Бергама на северу Италије, у оквиру кога делује еко-музеј Ада ди Леонардо. У уводном тексту је описан појам и  функционисање еко-музеја и овакав начин презентације културних садржаја која је у Србији још недовољно  позната.