"АРХИТЕКТА ЂОРЂЕ ТАБАКОВИЋ"
Аутор: Владимир Митровић
Издавач: Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин
Нови Сад 2005.


Монографија о архитекти Ђорђу Табаковићу настала је као резултат вишегодишњег истраживачког рада историчара уметности Владимира Митровића. Табаковић је један од најзначајнијих српских архитеката модерниста између два светска рата. У својој успешној и богатој каријери пројектовао је око стотину објeката различитих намена од којих је највећи број изведен у Новом Саду, затим у Зрењанину, Кикинди, Вршцу, Сремским Карловцима, Бечеју и другим градовима. Након Другог светског рата бавио се педагошким радом, сценографијом, опремом књига и сликарством. У овој монографској студији аутор је показао пуну посвећеност теми, а  језик којим се изражава је јасан и размљив и широј читалачкој публици. Књига је илустрована бројним фотографијама, архивском документацијом, техничким скицама и репродукцијама Табаковићевих акварела.