ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НА САЈМУ „РЕСТАУРО“ У ФЕРАРИ, ИТАЛИЈА 26. - 29. МАРТ 2014.

 

На 21. Сајму из области уметности, рестаурације и конзервације „Рестауро“ у Ферари, Италија, представили су се Покрајински завод за заштиту споменика културе и Галерија Матице српске, заједно са италијанским територијалним пактом Апенино Ћентрале на штанду Министарства за економски развој Републике Италије.  Током четири дана трајања манифестације преко изложених садржаја – 8 ролап конструкција  представљене су институције, њихов историјат и делатност, пројекти у земљи и иностранству и сарадња италијанским пактовима од 2007. године до данас. Кроз обиман видео материјал, богату издавачку делатност и штампани материјал успешно су презентоване наше активности. Стручњаци Покрајинског завода за заштиту споменика културе који су учествовали на сајму - директор Зоран Вапа, др Славица Вујовић архитекта-конзерватор, Растко Влајковић архитекта-конзерватор и Катарина Добрић историчар уметности-документариста су били у непосредним контактима са гостима и  посетиоцима из Италије, Хрватске, Русије... Сајамској манифестацији су присуствовали и Славиша Грујић, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање и Милан Мицић, помоћник покрајинског секретара за културу и јавно информисање АП Војводине, као и Винћенцо Донато, директор Сектора за развој и економску кохезију Министарства за економски развој Републике Италије и Илијас Тасијас, директор територијаног пакта Апенино Ћентрале. Остварени су бројни контакти са италијанским институцијама из области културе и заштите културног наслеђа, али  других области као што су економски регионални и локални развој и др. Стручни састанци и размена искустава обављена је са колегама из неколико институција из Хрватске. У петак 28. марта одржана су предавања наших представника која су најављена у званичном програму и каталогу Сајма. Сарадњу и резултате рада представили су: др Илијас Тасијас, директор територијаног пакта Апенино Ћентрале, др Даниела Королија Црквењаков, помоћник управника Галерије Матице српске, др Славица Вујовић, архитекта конзерватор Покрајинског завода за заштиту споменика културе и др Костанца Милиани са Института за молекуларне науке и технологије у Перуђи. Такође, присуствовање стручним презентацијама током трајања сајма је унапредило наше знање из области нових материјала, пројектовања, техника рестаурације и конзервације, савремених начина дигитализације и чувања документације и др.